1. Тэма: Паўтарэнне
1. Падзялі на групы. Правапіс прыставак на -З, -С

2. Падзялі на групы. Правапіс Ь і апострафа

3. Віктарына. Аднародныя члены сказа

4. Знайдзі патрэбныя словы. Аднародныя члены сказа

5. Знайдзі аднародныя дзейнікі

6. Расстаў правільна часткі тэксту

7. Гульня “Хто хоча стаць мільянерам”. Тэкст-апавяданне, тэкст-апісанне

8. Напішы слова ў множным ліку. Правапіс слоў з літарамі о, э - а.

9. Пазл “Правапіс зычных д - дз, т – ц

10. Размяжуй словы па группах. Правапіс е, ё- я

11. Знайдзі патрэбную прыстаўку. Правапіс прыставак